صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۱.۴۹۴)%
هفته گذشته ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۰.۵۰۵)%
ماه گذشته ۱۴۰۰/۰۶/۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۳.۹۳)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۷۴.۲۷۹)% %۱۴.۰۶۵
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۷۲.۸۱۷)% %۱۹.۵۶۳
یک سال اخیر ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ (۶۴.۷۴۳)% (۴.۸۴۶)%
تا زمان انتشار ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ %۰.۰۱ %۱۱۷۲.۸۷۸
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۲۹ %۱۴.۱۳
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۷۴.۲۹)% (۹.۵۵)%