صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۰ (۱.۴۹) ۰ (۹۹.۵۹)
۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۰ ۰.۲۴ ۰ ۱۴۲.۷۵
۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۰ ۰.۵۴ ۰ ۶۱۳.۶۹
۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۰ ۰.۲۲ ۰ ۱۲۰.۹۸
۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۰ ۲.۵۴ ۰ ۹۴۴,۴۷۴.۶۸
۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۰ ۰.۸۱ ۰ ۱,۷۹۵.۸۳
۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰ ۰.۰۵ ۰ ۲۰.۱
۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۰ ۰.۱۸ ۰ ۹۵.۴۷
۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۰ ۲.۵۷ ۰ ۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷
۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۰ (۰.۳۴) ۰ (۷۱.۵۷)
۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۰ (۲.۵۶) ۰ (۹۹.۹۹)