صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ تصمیمات مجمع- انحلال فعالیت صندوق مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۰۶ تغییرات اساس نامه
۱۳۹۷/۱۲/۲۷ تغییر سال مالی تغییرات اساس نامه