صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی آینده نگر دانا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۵۸۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۴۵۴۰
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۰/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۰/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۴/۰۴
نوع صندوق
بازارگردان
انتخاب نماد بازارگردانی:
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۲ ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۳ ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۴ ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۵ ۱۴۰۰/۰۷/۱۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۶ ۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۷ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۸ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۹ ۱۴۰۰/۰۷/۰۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۰ ۱۴۰۰/۰۷/۰۸ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۱ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۲ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۳ ۱۴۰۰/۰۷/۰۵ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۴ ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۵ ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۶ ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۷ ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۸ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۱۹ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  ۲۰ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۲۰,۰۹۱,۹۳۸ ۰ ۰
  مشاهده همه